Perfekt strategi til binære optioner

Perfekt strategi til binære optioner

Lad os først slå fast: Der findes ingen perfekt strategi til binære optioner, du kan bruge til at vinde hver eneste af dine handler med. Alle strategier sigter mod at opnå en gevinstfrekvens, der er høj nok til, at du kan tjene et langsigtet udbytte. Det er det bedste, du realistisk kan sigte efter.

For det andet er det vigtigt at forstå, at der ikke findes nogen fast strategi, der passer til alle tradere. Forskellige strategier har forskellige fordele og ulemper. Hvilke strategier, der passer bedst til dig, afhænger af mange forskellige faktorer. Nogle af disse faktorer vil have at gøre med overvejelser såsom budget, erfaringsniveau, hvor meget tid du har til at handle om ugen og så videre. Andre vil have at gøre med din personlighed.

Så når du er på udkig efter den perfekte strategi til binære optioner, bør du tilføje “til mig” i slutningen af sætningen. For det, du virkelig forsøger at nå frem til, er en strategi, der passer bedst til dig som trader.

I denne artikel peger vi på nogle vigtige faktorer, du burde huske på, når du forsøger at finde din perfekte strategi til binære optioner.

Hvad er en perfekt strategi til binære optioner?

Er du risikosky eller risikosøgende?

I din søgen efter den perfekte strategi til binære optioner er den allerførste ting at overveje risikoen. Risiko er omdrejningspunktet i al trading, og når du forstår, hvordan du håndterer risiko, vil det hjælpe til med at definere dig som trader.

Ved trading med binære optioner kan forskellen mellem en højrisiko- og en lavrisikostrategi forklares som følger:

 • Høj risiko = lavere gevinstfrekvens
 • Lav risiko = højere gevinstfrekvens
 • Høj risiko = større gevinster
 • Lav risiko = mindre gevinster

Så det bliver et valg mellem hyppige, små gevinster, og mindre hyppige, store gevinster. I gennemsnit over tid med en høj omsætning (flere handler pr. handelsdag) vil det ​​pengebeløb, du kan tjene med enten høj eller lav risiko være tæt på at være det samme. Med andre ord, man kan ikke sige, at det ene objektivt er bedre end det andet. Det er blot to meget forskellige måder at opnå det samme på: langsigtet succes.

Så hvordan kan du vælge, hvilken strategi der passer dig bedst – lav risiko eller høj risiko? Dybest set kan det formuleres som et spørgsmål om personlighed. Hvad føler du bedst tilpas med? At gennemleve de tabsrækker, du uundgåeligt vil komme ud for, hvis du følger en højrisikostrategi, eller leve med det faktum, at dine gevinster ikke er særligt store?

Det er altså hovedsageligt et spørgsmål om personlighed. Og det er vigtigt at finde et svar på spørgsmålet om, hvorvidt du er risikosky eller risikosøgende. Grunden til dette er, at det er usandsynligt, du vil lykkes over tid, hvis du forsøger at følge en strategi, der stemmer dårligt overens med din grundlæggende natur.

Uanset om du kan lide risiko eller gerne vil minimere den, er der én afgørende ting, alle tradere bør gøre, og det er at holde sig til den ene eller den anden metode. Du må ikke skifte mellem risikovillighed og risikominimering. Hvis du gør det, risikerer du at pådrage dig ulemperne ved begge metoder, mens du ikke får fordelene af nogen af dem!

Er du en hands-on trader?

For at opnå langsigtet succes inden for binære optioner bliver du nødt til at lære at læse markederne. Du er nødt til at vide, hvordan man laver forudsigelser, som pålideligt identificerer aktivernes fremtidige prisbevægelser. Det er det, binær trading drejer sig om.

Der er to grundlæggende måder at gøre dette på:

 1. Teknisk analyse
 2. Outsourcing

Mulighed 1 indebærer, at du skal lære at læse statistik, fortolke grafer og drage slutninger baseret på markedsdata. Det vil sætte dig i stand til at se mønstre, der vil indikere, hvad markedet vil gøre som det næste.

Der er både fordele og ulemper ved denne fremgangsmåde. De største fordele ved at lære teknisk analyse er:

 • Du bliver en selvstændig trader og kan træffe dine egne beslutninger
 • Du forstår processen ved binær trading, så du kan træffe intelligente beslutninger

På den anden side er ulemperne ved at lære teknisk analyse, at det kan være:

 • Ekstremt tidskrævende. Det vil være meget vanskeligt for de fleste mennesker at kombinere studiet af dette emne med et fuldtidsjob plus trading
 • Overkill – medmindre du planlægger at opbygge en seriøs, langsigtet karriere som binær trader, kan det være en unødvendig udfordring

Mulighed 2 indebærer, at du betaler nogen for at hjælpe dig med at træffe gode tradingbeslutninger. Der er grundlæggende to måder at gøre det på:

 • Binære signaler
 • Binære robotter

Et binært signal er en anbefalet binær handel. Virksomheder, der kaldes signaludbydere, sælger sådanne anbefalinger til traderne, som regel for et månedligt abonnementsgebyr. Signalerne genereres af en meget avanceret tradingsoftware, der bruger specialiserede algoritmer til at læse markedsdata.

En binær robot er en softwareløsning, der laver signaler og desuden handler på dem  ved at udføre handler på vegne af abonnenterne. Når du anvender en binær robot, sætter du hovedsagelig din lid til eksperternes evne til at handle med mere succes, end du selv ville være i stand til.

Konklusion

Sammenfattende kan vi sige, at du ved at afgøre, om du er risikosøgende eller ej, og om du er en hands-on trader eller gerne vil outsource din handel, vil du have taget et vigtig skridt i retning af at definere en perfekt strategi til binære optioner, der passer til dig.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+