Tidsrammer

tidsrammer

I forbindelse med trading med binære optioner beskriver udtrykket »tidsramme«, hvor lang en periode, et statistisk diagram, der viser markedsbevægelserne, dækker. Et sådant diagram kan dække de seneste 10 minutter, den seneste time eller de seneste fem år. Den pågældende periode er diagrammets tidsramme. Lær om tidsrammer her.

Ved binær trading ser vi altid på kort sigt. En binær option kræver altid, at du forudsiger prisudviklingen over en kort periode, aldrig lang tid ud i fremtiden. Derfor vil binære tradere hovedsageligt forlade sig på de kortere tidsrammer, når du analyserer markedet.

Teknisk analyse er en metode til statistisk analyse, der lader traderne lave forudsigelser baseret på tidligere markedsudviklinger. I teknisk analyse vil du bruge værktøjer som candlestick-diagrammer til at repræsentere markedets bevægelser. For at kunne gøre det med held er det afgørende at vælge passende tidsrammer.

Tidsrammer og binær trading

Hvis du planlægger at investere i en binær option, har du brug for at danne dig en mening om, hvor markedet er på vej hen for et bestemt aktiv. Det kan du få ved at sætte din lid til teknisk analyse. Det er metode til at se efter mønstre i, hvordan prisen på aktivet har bevæget sig i fortiden for at forudsige fremtidige bevægelser.

I teknisk analyse vises prisbevægelser som candlestick-diagrammer. Disse diagrammer vil fortælle dig, hvordan prisen har udviklet sig i løbet af en given periode. Du kan selv justere denne periode, tidsrammen. Afhængigt af hvilken tidsramme, du arbejder med, vil candlesticks fortælle dig meget forskellige ting.

Hvis du vælger en tidsramme på 5 minutter for dit diagram, vil hver candlestick repræsenterer 5 minutters markedsbevægelser. Ved at se på 10 candlesticks på dit diagram, vil du med andre ord se på 50 minutters prisudvikling. Ved at kigge på 100 candlesticks ser du de seneste 500 minutters trading, og så videre.

Du kan også vælge en længere tidsramme for hver candlestick. For eksempel 1 time. I så fald vil du, ved at se på 20 candlesticks, have en graf, der viser prisudviklingen i løbet af de seneste 20 timers trading.

Ved at kigge på et aktivs udvikling over forskellige tidsrammer kan du få en stor indsigt i dets tidligere performance. Det bør give dig en god indikation af, hvad der kan ske i fremtiden også. Du kan bruge candlesticks til at lede efter trends, du kan følge, trends, der er ved at vende, eller trends, der er ved at udvikle sig. Baseret på dette kan du lave velfunderede forudsigelser.

Valg af tidsrammer

Hvilken slags tidsramme, der giver dig de bedste, mest relevante oplysninger, afhænger af mange faktorer. Måske er det vigtigste dit valg af løbetid på den option, du har til hensigt at investere i. Binære optioner kan have løbetider på så lidt som et halvt minut og så meget som flere timer. Det er klart, at dit valg af option bør påvirke dit valg af tidsramme.

Så lad os sige, at du ønsker at investere i en high/low-indstilling med en løbetid på 15 minutter. Du er trendfølger og leder efter trends under udvikling. Først skal du undersøge, hvor lang tid det tog for en pristrend at udvikle sig for aktivet, du ønsker at investere i, den sidste gang det skete. Eftersom 15 minutter er en kort periode, kan du bruge 5-minutters candlesticks.

Så hvad er der tidligere sket i løbet af 3 sådanne candlesticks? Hvad med 10 eller 15? Ved at se tilbage i tiden bør du være i stand til at opdage nogle mønstre. Hvis prisen på aktivet tidligere har opretholdt en trend over 10 5-minutters lysestager, bliver spørgsmålet, hvor langt den er kommet i sin nuværende bevægelse. Hvis svaret er færre end 7, kan du antage, at den igangværende bevægelse vil fortsætte hen over din binære options 15-minutters løbetid og investere i overensstemmelse hermed.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+