Trendfølger eller swingtrader

Trendfølger eller swingtrader

En af de fundamentale strategiske beslutninger, alle binære tradere skal træffe, er valget mellem at følge trends eller handle på udsving (swingtrade). Begge disse binære strategier indebærer fordele og ulemper. Læs om at være trendfølger eller swingtrader her.

Det er vigtigt, at du overvejer dem omhyggeligt og træffer et velinformeret valg. Grunden til det er, at de to tilgange er meget forskellige, og hvilken tilgang, du vælger, vil være afgørende for, hvordan du agerer på markedet.

At lave en binær strategi, der virker for dig, udgør grundlaget for at blive en succesrig trader. Derfor opfordrer vi dig til at tage dig tid til at lære så meget, som du kan, om forskellene mellem disse to grundlæggende strategier og de fordele og ulemper, hver enkelt giver. Du kan tage det første skridt ved at læse resten af ​​denne artikel!

Strategier for trendfølger eller swingtrader

Så hvad er forskellen mellem at være trendfølger eller swingtrader? Det første skridt mod besvarelsen af ​​det spørgsmål er hurtigt at få defineret, hvad en trend er, og hvad et udsving (swing) er:

  • En trend er en vedvarende kursudvikling, enten op eller ned, over tid
  • Et udsving er en afvigelse fra den herskende bevægelse på markedet. Adskillige udsving kan forekomme inde i en trend

En trendfølger ser på, hvordan prisen på et aktiv udvikler sig, og forsøger at identificere en trend. Når han ser, at prisen bevæger sig i én retning, over tid, vil han investere i fortsættelsen af denne trend. For at identificere trends er du nødt til at se på markedet over en længere tidshorisont. Trends tager tid at udvikle og vil ikke klart kunne identificeres på charts med meget korte tidsrammer.

En swingtrader vil på den anden side vil se på et mindre markedsudsnit. Han vil se på aktivets markedsresultater på prischarts med meget korte tidsrammer. Han leder ikke efter en fremherskende trend, der indikerer en pålidelig bevægelse over tid, men snarere efter hurtige ændringer.

Trends er aldrig lineære. I stedet består de af en masse hurtige ændringer, op og ned. En trend kan ses over tid, men markedsprisen på et aktiv vil i realiteten ses som et takket siksak-mønster, hvis du kigger på et chart med korte tidshorisonter. Disse sik og sak er det, swingtradere investerer i.

Hvilken strategi skal jeg vælge – trendfølgende eller swingtrading?

Når det drejer sig om, hvordan du skal handler med binære optioner med henholdsvis en trendfølgende eller swingtrading-strategi, er der ingen rigtige eller forkerte svar. Begge disse metoder er lige lødige. Der er vigtige forskelle, men intet, der gør, at den ene eller den anden altid er bedre for alle typer tradere. I virkelighed handler det om, hvilken strategi du føler dig bedst tilpas med.

En vigtig overvejelse at huske på, når du afvejer fordele og ulemper ved trendfølgende trading og swingtrading, er, at en trendfølgende strategi giver dig én tradingmulighed pr. trend. En swingtradingstrategi byder på mange tradingmuligheder inden for en trend. Det betyder, at sidstnævnte metode giver mange flere muligheder for at tjene penge. Når det er sagt, betragtes swingtrading imidlertid af mange tradere som værende mere risikabelt.

Til begge disse strategier skal du bruge forskellige tekniske indikatorer for at fortolke markedsbevægelserne for det aktiv, du er ved at undersøge. For en trend følger omfatter de vigtigste indikatorer blandt andet:

  • Støtteniveauer
  • Modstandsniveauer
  • Bollinger bands
  • Trendlinjer

De medvirker alle til at identificere igangværende trends og trends under udvikling og angiver, i hvilken retning de bevæger sig, og hvor stærke de er. Fordi swingtradere også er nødt til at være opmærksom på trends, vil de skulle anvende samme indikatorer som trendfølgere. Men de har også brug et par ekstra indikatorer for at holde øje med de hurtige udsving, der forekommer inden for trenden. De indikatorer omfatter:

  • Momentumindikatorer
  • Det glidende gennemsnit

Momentum er af stor betydning for swingtradere, fordi et svagt eller et stærkt momentum i en trend kan forårsage hurtige prisudsving, der repræsenterer potentielle tradingmuligheder.

Du kan læse mere om alle de ovennævnte tekniske indikatorer andetsteds på denne hjemmeside.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+